• 2.png
  • 3.png
  • 1.png

Sitodruk

Sitodruk - technika zdobienia odzieży jedno lub wielokolorowych projektów. Można drukować również papier, folie, torby ekologiczne itd. Sitodruk charakteryzuje się dobra jakością nadruku, koszt przygotowania matryc do sitodruku sprawia, że ta metoda jest opłacalna przy nakładzie minimum 30 sztuk danego wzoru! Jest to jedna z bardziej popularnych technik nadruku na koszulki , bluzy , spodnie. Koszulki z nadrukiem sitodrukowym do dnia dzisiejszego są jedną z najkorzystniejszych metod nadruku nakładu powyżej 30 sztuk jednego wzoru (jakość i cena nadruku).

Sitodruk jest malowany przez przetłaczanie barwy na tło (za pomocą pras sitodrukowych). Odpowiednio złożone maszyny sitodrukowe umożliwiają druk ponadto na krzywych (np. cylindrycznych) elementach. Lekkość i rozdzielczość druku sitowego jest starannie uzależniona od gęstości siatki, której użyliśmy do projektu.

Podczas umieszczania w maszynie płaskiej farba jest dostarczana na całkowitej przestrzeni siatki i prowadzącym się po niej raklem jest przepuszczana przez niezależne oczka siatki dokładnie na założenie drukowe. W przykładu wpisu na elemencie owalnym, podczas całego procesu druku rakla jest w bezruchu w środowisku, jednak gdy przemieszcza się sito oraz obraca przedmiot na którym drukowany jest wzór. Żebym uzyskać dokładne przeniesienie wzoru z sita na materiał prędkość przesuwu sita i prędkość liniowa obracanego materiału muszą wyglądać tak samo. W narzędziach starej daty oraz tanich rozwiązaniach cała usługa funkcjonuje za pomocą zębatki, nowocześniejsze narzędzia formuje się z przeznaczeniem serwonapędów, które ułatwiają bardzo precyzyjną synchronizację prędkości sita i obiektu, i do ostatniego zmiana średnicy drukowanego celu nie ciągnie za sobą żadnych zmian fizycznych.